"deliver remarks" — Słownik kolokacji angielskich

deliver remarks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz uwagi
  1. deliver czasownik + remark rzeczownik
    Silna kolokacja

    The president is usually asked to deliver remarks at the dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo