"addressed at" — Słownik kolokacji angielskich

addressed at kolokacja
Popularniejsza odmiana: address at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany przy
  1. address czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He would wait until she could bring herself to address the situation at hand.

    Podobne kolokacje: