"addressed on" — Słownik kolokacji angielskich

addressed on kolokacja
Popularniejsza odmiana: address on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany na
  1. address czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    It said he would later address the nation on television.

    Podobne kolokacje: