"address on" — Słownik kolokacji angielskich

address on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresować na
  1. address czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    It said he would later address the nation on television.

    Podobne kolokacje: