"addressed before" — Słownik kolokacji angielskich

addressed before kolokacja
Popularniejsza odmiana: address before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany wcześniej
  1. address czasownik + before przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I hope that he will take a little time to address this issue before we close.

    Podobne kolokacje: