"address for" — Słownik kolokacji angielskich

address for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresować dla
  1. address czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    Few will address the issue publicly for fear of saying the wrong thing.

    Podobne kolokacje: