"addressed from" — Słownik kolokacji angielskich

addressed from kolokacja
Popularniejsza odmiana: address from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany z
  1. address czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    First though, a couple of things to address from last week.

    Podobne kolokacje: