"address after" — Słownik kolokacji angielskich

address after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresuj potem
  1. address czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    Olsen addressed the media about the issue almost a week after the draft.

    Podobne kolokacje: