"address about" — Słownik kolokacji angielskich

address about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres około
  1. address czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    And now he really was addressing her directly, no doubt about it.

    Podobne kolokacje: