"addressed for" — Słownik kolokacji angielskich

addressed for kolokacja
Popularniejsza odmiana: address for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany dla
  1. address czasownik + for przyimek
    Luźna kolokacja

    Few will address the issue publicly for fear of saying the wrong thing.

    Podobne kolokacje: