"addressed with" — Słownik kolokacji angielskich

addressed with kolokacja
Popularniejsza odmiana: address with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany z
  1. address czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Or will it address their needs with full Federal weight?

    Podobne kolokacje: