PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address these concerns" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address concerns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się tymi troskami
  1. address czasownik + concern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But we have to address the concerns of women, families, children.