Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"addressed via" — Słownik kolokacji angielskich

addressed via kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany przez
  1. address czasownik + via przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Critics have argued that medical malpractice costs are significant and should be addressed via tort reform.

    Podobne kolokacje: