Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) directly, immediately
Kolokacji: 2
  • There have been programs developed to specifically address the needs of poor children.
  • Do some groups and programs specifically address the needs of parents who don't have partners?
  • I wouldn't know, even after reading your article which specifically addresses the issue.
  • And so anyway, I wanted to specifically address it because it's a great question.
  • Each audience has its needs, which have to be addressed specifically.
  • I'm actually working on a piece specifically addressing that story this very morning.
  • Now is the time to look at how some theories specifically address the question of development within the global system.
  • I wish to address specifically the issue of rural development.
  • Nor will he address specifically how it is affecting the individuals.
  • Being able to specifically address your "viewer" is a great advantage.
2. generally addressed = ogólnie zaadresować generally addressed
(4) fully, sufficiently
Kolokacji: 2
(5) properly, appropriately
Kolokacji: 2
(7) explicitly, clearly
Kolokacji: 2
(9) finally, primarily, mainly
Kolokacji: 3
(10) simply, merely
Kolokacji: 2
(11) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(12) partially, easily, partly
Kolokacji: 3
(13) better, best
Kolokacji: 2
(14) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(15) commonly, normally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.