Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"address feelings" — Słownik kolokacji angielskich

address feelings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczucia adresu
  1. address czasownik + feeling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One notable limitation of nearly all the research criteria is failure to address the person's own evaluations and feelings about their life.