PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address one's concern" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address concerns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś niepokój
  1. address czasownik + concern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But we have to address the concerns of women, families, children.