Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. seek to address = staraj się adresować seek to address
2. try to address = spróbuj adresować try to address
3. begin to address = zacznij adresować begin to address
4. used to address = użyty do adresu used to address
5. want to address = chciej adresować want to address
6. attempt to address = próba do adresu attempt to address
8. invited to address = zaproszony na adres invited to address
9. need to be addressed = potrzebuj zostać zaadresowanym need to be addressed
  • We need to address our problems as a team, together.
  • We need to address the problem of hard drug use.
  • And you need to address whether that happened or not.
  • Our national, state and local officials need to address this problem now.
  • Race was not seen as an issue that White women needed to address.
  • It was a problem they would need to address in the coming days.
  • There is a problem, however, which we need to address together.
  • These are the key issues that we need to address.
  • These are issues that we need to address as well.
  • This is a problem which we need to address quickly.
10. need addressing = adresowanie potrzeby need addressing
11. start addressing = adresowanie początku start addressing
12. require addressing = wymagaj adresowanie require addressing
13. ask to address = poproś by adresować ask to address
14. involve addressing = obejmij adresowanie involve addressing
(3) design, intend
Kolokacji: 2
(4) avoid, include, allow
Kolokacji: 3
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.