"address the issues" — Słownik kolokacji angielskich

address the issues kolokacja
Popularniejsza odmiana: address issues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij kwestie
  1. address czasownik + issue rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Little is being done at the state level to address the issue.