TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"issue" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

issue rzeczownik

rzeczownik + issue
Kolokacji: 367
health issue • security issue • policy issue • bond issue • safety issue • abortion issue • February issue • privacy issue • gender issue • ...
issue + rzeczownik
Kolokacji: 15
issue date • issue ad • issue number • issue area • issue No. • ...
issue + czasownik
Kolokacji: 166
issue facing • issue relating • issue affecting • issue arises • issue surrounding • issue involves • issue features • issue remains • ...
czasownik + issue
Kolokacji: 235
address issues • discuss issues • issue related • tackle issues • explore issues • highlight issues • examine issues • take issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
  • Little is being done at the state level to address the issue.
  • The King did all he could to address the issue.
  • Finally, I would like to address the issue of cost.
  • And I think we have to address these issues in a very serious way.
  • He's going to have to address issues such as law and order.
  • County officials said they have been working to address environmental issues.
  • I would like to address other issues, but my time is over.
  • Players, he said, had good reason to address the issue.
  • Now, perhaps, was a chance for him to address the issue.
  • "You show your stuff and address the major issues of the campaign."
3. issue related = wydanie dotyczyło issue related
4. tackle issues = staw czoło kwestiom tackle issues
5. explore issues = zgłęb kwestie explore issues
7. highlight issues = kwestie znajdujące się w centrum uwagi highlight issues
11. cover issues = kwestie okładkie cover issues
12. issue dated = kwestia wyszła z mody issue dated
15. handle issues = zajmij się kwestiami handle issues
16. face issues = kwestie twarzy face issues
17. issue associated = kwestia powiązała issue associated
21. run for several issues = kandydowany na kilka kwestii run for several issues
22. cause issues = kwestie powodu cause issues
23. cite issues = zacytuj wydania cite issues
24. create issues = stwórz kwestie create issues
25. find issues = znajdź wydania find issues
26. advise on issues = poinformuj o kwestiach advise on issues
32. grapple with issues = zmagaj się z kwestiami grapple with issues
34. talk about issues = rozmawiaj o kwestiach talk about issues
35. take on issues = przyjmij kwestie take on issues
36. emphasize issues = podkreśl kwestie emphasize issues
38. issue is settled = kwestia zostanie załatwiona issue is settled
39. confront the issue = stań twarzą w twarz z kwestią confront the issue
40. relate to issues = ustosunkuj się do kwestii relate to issues
41. specialize in issues = specjalizuj się w wydaniach specialize in issues
44. die without issue = umrzeć bezpotomnie die without issue
45. force the issue = wymusić decyzję, przeforsować kwestię force the issue
47. comment on issues = komentarz na temat kwestii comment on issues
48. confuse the issue = zagmatwaj sprawę confuse the issue
49. concentrate on issues = skoncentruj się na wydaniach concentrate on issues
51. work on issues = praca nad wydaniami work on issues
55. look at issues = patrz na wydania look at issues
59. agree on issues = uzgodnij wydania agree on issues
60. issue is priced = wydanie jest określone cenę issue is priced
63. issue posed = wydanie stanowiło issue posed
64. speak on issues = mów na temat wydań speak on issues
65. put the issue = połóż wydanie put the issue
66. issue is rated = kwestia jest ceniona issue is rated
67. write on issues = napisz o wydaniach write on issues
68. last several issues = ostatni kilka kwestii last several issues
69. treat issues = kwestie przyjemności treat issues
72. use the issue = użyj wydania use the issue
73. issue is offered = wydanie jest zaoferowane issue is offered
74. see the issue = zobacz kwestia see the issue
77. write about issues = napisz na temat kwestii write about issues
78. draw to the issue = pociągnij do kwestii draw to the issue
79. make on issues = zrób na wydaniach make on issues
81. think about issues = pomyśl o kwestiach think about issues
83. analyze issues = zanalizuj wydania analyze issues
84. push the issue = naciśnij wydanie push the issue
85. fixed-income issue is scheduled = kwestia ustalić/ustalać-dochód jest zaplanowana fixed-income issue is scheduled
86. issue is edited = wydanie jest zredagowane issue is edited
87. promote issues = propaguj kwestie promote issues
88. research issues = kwestie badawcze research issues
90. support issues = wsparcie kwestie support issues
91. negotiate issues = wynegocjuj kwestie negotiate issues
przymiotnik + issue
Kolokacji: 491
special issue • social issue • important issue • political issue • major issue • environmental issue • legal issue • big issue • current issue • ...
przyimek + issue
Kolokacji: 34
regarding issues • on issues • at issue • about issues • including issues • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.