"take issues" — Słownik kolokacji angielskich

take issues kolokacja
Popularniejsza odmiana: take issue
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj kwestii
  1. take czasownik + issue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For 2 years, the government took the issue no further.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo