PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address these issues" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address issues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij te kwestie
  1. address czasownik + issue rzeczownik
    Silna kolokacja

    Little is being done at the state level to address the issue.