BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlight issues" — Słownik kolokacji angielskich

highlight issues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwestie znajdujące się w centrum uwagi
  1. highlight czasownik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The report highlighted issues which led to the final decision.

powered by  eTutor logo