PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address the issue" — Słownik kolokacji angielskich

address the issue kolokacja
Popularniejsza odmiana: address issues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij kwestię
  1. address czasownik + issue rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Little is being done at the state level to address the issue.