"turn to address" — Słownik kolokacji angielskich

turn to address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolej do adresu
  1. turn czasownik + address czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She turned to address the room and raised her voice.

    Podobne kolokacje: