PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address matters" — Słownik kolokacji angielskich

address matters kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the matter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawy adresu
  1. address czasownik + matter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Finally, I would like to address the matter of money.