PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address the matter" — Słownik kolokacji angielskich

address the matter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się sprawą
  1. address czasownik + matter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Finally, I would like to address the matter of money.