TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"address" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

address czasownik

address + rzeczownik
Kolokacji: 124
address issues • address concerns • address topics • address circumstances • address aspects • address complaints • address criticism • ...
czasownik + address
Kolokacji: 24
fail to address • seek to address • designed to address • intended to address • try to address • begin to address • want to address • ...
address + przyimek
Kolokacji: 30
address by • address through • address to • address during • address in • ...
address + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
directly address • specifically address • adequately address • fully address • properly addressed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) directly, immediately
Kolokacji: 2
  • In this book I do not directly address the question of why men and women are different.
  • These were the first words he had ever addressed directly to me.
  • The report did not directly address the question of how effective the spending has been.
  • The report, released last week, does not directly address the House bill.
  • The document does not directly address either of those issues.
  • The bill does not directly address the question of sales taxes.
  • Open letters can also be addressed directly to a group rather than any individual.
  • My final message is again addressed directly to the Council.
  • We recognize that our studies do not directly address this issue.
  • Personal names were typically not used to directly address a person.
(4) fully, sufficiently
Kolokacji: 2
(5) properly, appropriately
Kolokacji: 2
(7) explicitly, clearly
Kolokacji: 2
(9) finally, primarily, mainly
Kolokacji: 3
(10) simply, merely
Kolokacji: 2
(11) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(12) partially, easily, partly
Kolokacji: 3
(13) better, best
Kolokacji: 2
(14) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(15) commonly, normally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.