PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address subjects" — Słownik kolokacji angielskich

address subjects kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the subject
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematy adresu
  1. address czasownik + subject rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He addressed the subject of women in the church very many times.