PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address the subject" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresuj temat
  1. address czasownik + subject rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He addressed the subject of women in the church very many times.