"teach subjects" — Słownik kolokacji angielskich

teach subjects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz przedmiotów
  1. teach czasownik + subject rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had been at School for over 21 years, teaching general subjects.

    Podobne kolokacje: