KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"choose subjects" — Słownik kolokacji angielskich

choose subjects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz tematy
  1. choose czasownik + subject rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Working as a teacher, he was always able to choose his own subjects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo