"addressed immediately" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: immediately address
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany natychmiast
  1. address czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That's a real problem that, if not addressed immediately, will only continue to grow.