"adequately address" — Słownik kolokacji angielskich

adequately address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczająco adres
  1. address czasownik + adequately przysłówek
    Silna kolokacja

    The one issue not adequately addressed was health care cost.