"immediately address" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast adres
  1. address czasownik + immediately przysłówek
    Luźna kolokacja

    That's a real problem that, if not addressed immediately, will only continue to grow.