"addressed directly" — Słownik kolokacji angielskich

addressed directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: directly address
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresowany bezpośrednio
  1. address czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    In this book I do not directly address the question of why men and women are different.