TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"directly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

directly przysłówek

czasownik + directly
Kolokacji: 487
go directly • look directly • directly connected • speak directly • lead directly • directly affect • directly elected • report directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go directly = pójdź bezpośrednio go directly
3. directly connected = bezpośrednio połączyć directly connected
5. lead directly = zaprowadź bezpośrednio lead directly
7. directly elected = bezpośrednio wybrać directly elected
9. directly linked = bezpośrednio połączyć directly linked
10. work directly = pracuj bezpośrednio work directly
11. deal directly = rób interesy bezpośrednio deal directly
12. directly related = spokrewniony w linii prostej directly related
13. compete directly = rywalizuj bezpośrednio compete directly
  • In this book I do not directly address the question of why men and women are different.
  • These were the first words he had ever addressed directly to me.
  • The report did not directly address the question of how effective the spending has been.
  • The report, released last week, does not directly address the House bill.
  • The document does not directly address either of those issues.
  • The bill does not directly address the question of sales taxes.
  • Open letters can also be addressed directly to a group rather than any individual.
  • My final message is again addressed directly to the Council.
  • We recognize that our studies do not directly address this issue.
  • Personal names were typically not used to directly address a person.
15. stand directly = stań bezpośrednio stand directly
16. apply directly = zastosuj bezpośrednio apply directly
17. head directly = głowa bezpośrednio head directly
19. talk directly = rozmawiaj bezpośrednio talk directly
20. pass directly = miń bezpośrednio pass directly
22. sell directly = sprzedaj bezpośrednio sell directly
25. respond directly = odpowiedz bezpośrednio respond directly
26. aim directly = cel bezpośrednio aim directly
27. point directly = punkt bezpośrednio point directly
28. stare directly = wpatruj się bezpośrednio stare directly
29. fly directly = poleć bezpośrednio fly directly
30. placed directly = umieszczony bezpośrednio placed directly
31. sit directly = usiądź bezpośrednio sit directly
33. attached directly = przywiązany bezpośrednio attached directly
34. directly tied = bezpośrednio dla pracowników directly tied
35. contribute directly = przyczyń się bezpośrednio contribute directly
36. lie directly = skłam bezpośrednio lie directly
37. refer directly = odnieś się bezpośrednio refer directly
38. measured directly = zmierzony bezpośrednio measured directly
39. derived directly = czerpany bezpośrednio derived directly
40. appeal directly = zaapeluj bezpośrednio appeal directly
41. come directly = przyjdź bezpośrednio come directly
42. move directly = rusz się bezpośrednio move directly
43. sent directly = wysłany bezpośrednio sent directly
44. interact directly = oddziałuj na siebie bezpośrednio interact directly
45. directly benefit = bezpośrednio korzyść directly benefit
46. run directly = pobiegnij bezpośrednio run directly
47. follow directly = nastąp bezpośrednio follow directly
49. paid directly = zapłacić bezpośrednio paid directly
51. write directly = napisz bezpośrednio write directly
53. walk directly = chodź bezpośrednio walk directly
54. taken directly = wzięty bezpośrednio taken directly
55. used directly = użyty bezpośrednio used directly
56. translate directly = przetłumacz bezpośrednio translate directly
57. made directly = zrobiony bezpośrednio made directly
59. directly serve = bezpośrednio służ directly serve
60. drive directly = prowadź bezpośrednio drive directly
61. directly observed = bezpośrednio zauważyć directly observed
62. fall directly = spadnij bezpośrednio fall directly
63. directly cause = bezpośrednio spowoduj directly cause
65. proceed directly = kontynuuj bezpośrednio proceed directly
67. directly inspired = bezpośrednio zainspirować directly inspired
68. flow directly = przepływ bezpośrednio flow directly
69. directly face = bezpośrednio twarz directly face
71. directly engage = bezpośrednio zainteresuj directly engage
72. directly employed = bezpośrednio zatrudnić directly employed
74. lay directly = połóż bezpośrednio lay directly
75. open directly = otwórz bezpośrednio open directly
76. comment directly = wypowiedz się bezpośrednio comment directly
77. printed directly = wydrukowany bezpośrednio printed directly
78. given directly = dany bezpośrednio given directly
79. feed directly = wyżyw bezpośrednio feed directly
80. built directly = zbudowany bezpośrednio built directly
81. drawn directly = narysowany bezpośrednio drawn directly
82. based directly = oparty bezpośrednio based directly
83. say directly = powiedz bezpośrednio say directly
84. qualified directly = kwalifikowany bezpośrednio qualified directly
85. operate directly = obsługuj bezpośrednio operate directly
86. directly compare = bezpośrednio porównaj directly compare
87. delivered directly = dostarczony bezpośrednio delivered directly
88. buy directly = kup bezpośrednio buy directly
89. act directly = działaj bezpośrednio act directly
90. see directly = zobacz bezpośrednio see directly
91. accessed directly = mieć dostęp bezpośrednio accessed directly
92. enter directly = wejdź bezpośrednio enter directly
97. mounted directly = urządzony bezpośrednio mounted directly
99. directly confront = bezpośrednio stań twarzą w twarz directly confront
directly + przymiotnik
Kolokacji: 24
directly responsible • directly proportional • directly opposite • directly attributable • available directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.