"delivered directly" — Słownik kolokacji angielskich

delivered directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarczony bezpośrednio
  1. deliver czasownik + directly przysłówek
    Silna kolokacja

    Other products are delivered from the source to the stores directly.

powered by  eTutor logo