"draw directly" — Słownik kolokacji angielskich

draw directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: drawn directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysuj bezpośrednio
  1. draw czasownik + directly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Such data is not drawn directly from the financial records.

powered by  eTutor logo