PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address Parliament" — Słownik kolokacji angielskich

address Parliament kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres parlament
  1. address czasownik + parliament rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In fact, he was so short that when addressing Parliament he needed to stand on a chair to be seen.