"go to address" — Słownik kolokacji angielskich

go to address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedź do adresu
  1. go czasownik + address czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I just have a question about the sense of urgency with which we are going to address these problems."

    Podobne kolokacje: