NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"odbity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbity" po polsku — Słownik angielsko-polski

odbity

przymiotnik
 1. imprinted
czasownik
 1. spring ****
  • odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać [INTRANSITIVE]
   I sprang from him the second he touched me. (Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.)
   I sprang just in time to avoid the kick. (Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.)
phrasal verb
 1. snap back
 2. bounce back
 3. wig out informal
rzeczownik
 1. cannon off
czasownik
 1. mirror ***
  • odzwierciedlać, odbijać [TRANSITIVE]
   Your dreams usually mirror your biggest fears. (Twoje sny zazwyczaj odzwierciedlają twoje największe obawy.)
   Your eyes mirror your mood. (Twoje oczy odzwierciedlają twój nastrój.)
 2. reflect ****
  • odbijać (promienie, fale dźwiękowe) [TRANSITIVE]
   The sun reflected in the water. (Słońce odbijało się na wodzie.)
   These walls reflect sound very well. (Te ściany bardzo dobrze odbijają dźwięk.)
 3. return *****
  • odbijać (piłkę) [TRANSITIVE]
   He returned the ball to the other side of the pitch. (On odbił piłkę na drugą stronę boiska.)
   I'll throw you the ball - return it to me. (Rzucę ci piłkę - odbij ją do mnie.)
 4. glass ****
  • odbijać (np. światło, obraz) literary [TRANSITIVE]
   This piece of metal glasses light and illuminates the rest of the room. (Ten kawałek metalu odbija światło i oświetla resztę pokoju.)
   The moon glasses the Sun. (Księżyc odbija słońce.)
 5. imprint *
 6. stamp **
 7. deflect
  • załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
   Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star. (Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.)
 8. broach
 9. prestamp
 10. stot
phrasal verb
 1. give back
 2. put off
 3. give something back , także: give back something
czasownik
 1. bounce **
  • odbić się (od czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The ball bounced off the floor. (Piłka odbiła się od podłogi.)
   My phone bounced off the table, fell to the floor and turned off. (Mój telefon odbił się od stołu, spadł na podłogę i wyłączył się.)
   This ball is useless, it doesn't bounce. (Ta piłka jest do niczego, nie odbija się.)
   link synonim: rebound
  • odbić się, odbijać się (np. światło, dźwięk) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The sound bounced from the empty walls. (Dźwięk odbijał się od pustych ścian.)
   Light of the Sun bounces from the Moon. (Światło słońca odbija się od księżyca.)
 2. rebound , **
  • odbić się (od czegoś)
   This misdeed will rebound on you. (Ten zły uczynek się na tobie odbije.)
   My ball rebounded and broke the window. (Moja piłka się odbiła i zbiła okno.)
   link synonim: bounce
  • odbić się, powrócić do poprzedniego stanu (np. o cenach)
   The prices of petrol rebounded. (Ceny benzyny powróciły do poprzedniego stanu.)
   Interest rates are rebounding. (Stopy procentowe powracają do poprzedniego stanu.)
 3. carom
 4. resile
 5. carrom
phrasal verb
 1. bounce back
idiom
 1. take its toll , take a toll
czasownik
 1. echo **
  • odbijać się (o dźwięku), wracać echem [INTRANSITIVE]
   The scream echoed through the cavern. (Krzyk wracał echem przez jaskinię.)
   Her laughter echoed in his ears. (Jej śmiech odbijał się w jego uszach.)
   Her scream echoed to us in a second. (Jej krzyk wrócił do nas echem w sekundę.)
 2. reverberate
  • odbijać się (o świetle)
   Light reverberates in the mirror. (Światło odbija się w lustrze.)
 3. burp
 4. eruct , eructate
phrasal verb
 1. glance off

Powiązane zwroty — "odbity"

czasownik
bić = hit +11 znaczeń
zabić = kill +2 znaczenia
rozbić = break +5 znaczeń
przebić = pierce +1 znaczenie
przybić = tack +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik