PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"turn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turn czasownik

turn + rzeczownik
Kolokacji: 304
turn tail • turn red • turn Point • turn things • turn northeast • turn southeast • turn people • turn one's attention • turn one's head • ...
czasownik + turn
Kolokacji: 68
begin turning • start turning • help turn • keep turning • cause to turn • try to turn • manage to turn • threaten to turn • plan to turn • ...
turn + przyimek
Kolokacji: 115
turn out • turn into • turn up • turn down • turn over • turn off • turn around • turn back • turn toward • turn towards • turn onto • ...
turn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 340
turn away • quickly turn • turn slowly • turn red • suddenly turn • turn sour • turn aside • turn abruptly • turn left • turn violent • ...

turn rzeczownik

rzeczownik + turn
Kolokacji: 22
star turn • turn of phrase • turn of events • turn of one's head • hairpin turn • ...
turn + rzeczownik
Kolokacji: 5
turn signal • turn lane • turn part • turn radius • turn indicator
turn + czasownik
Kolokacji: 45
turn comes • turn takes • turn leads • turn brings • turn says • ...
czasownik + turn
Kolokacji: 50
get one's turn • wait for one's turn • see one's turn • take a turn • complete one's turn • turn replaced • ...
przymiotnik + turn
Kolokacji: 138
sharp turn • left turn • wrong turn • unexpected turn • sudden turn • right turn • final turn • new turn • good turn • tight turn • quick turn • ...
przyimek + turn
Kolokacji: 22
in turn • by turns • for one's turn • during one's turn • of turns • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.