"turn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turn czasownik

turn + rzeczownik
Kolokacji: 304
turn tail • turn red • turn Point • turn things • turn northeast • turn southeast • turn people • turn one's attention • turn one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. turn tail = brać nogi za pas, uciekać z podwiniętym ogonem turn tail
2. turn red = czerwienić się turn red
4. turn things = rzeczy kolei turn things
5. turn northeast = północny wschód kolei turn northeast
6. turn southeast = kolej na południowy wschód turn southeast
10. turn one's back = odwróć się plecami turn one's back
13. turn on one's heel = odwrócić się na pięcie turn on one's heel
15. turn on JavaScript = kolej na JavaScripcie turn on JavaScript
16. turn in one's direction = położyć się spać czyjś kierunek turn in one's direction
17. turn one's life = obracać się czyjś życie turn one's life
18. turn down one's request = opadać czyjś prośba turn down one's request
19. turn one's body = obracać się czyjś ciało turn one's body
20. turn one's horse = obracać się czyjś koń turn one's horse
22. turn one's thoughts = obracać się czyjś myśli turn one's thoughts
24. turn one's stomach = spowoduj wymioty turn one's stomach
25. turn on one's side = włączać się czyjś strona turn on one's side
26. turn one's focus = obracać się czyjś nacisk turn one's focus
27. turn in one's seat = położyć się spać czyjś miejsce turn in one's seat
28. turn one's ideas = obracać się czyjś pomysły turn one's ideas
29. turn one's chair = obracać się czyjś krzesło turn one's chair
30. turn a smile = przekręć uśmiech turn a smile
31. turn several degrees = przekręć kilka stopni turn several degrees
32. turn in one's chair = obróć się na krześle turn in one's chair
34. turn one's weapons = obracać się czyjś broń turn one's weapons
35. turn one's energies = obracać się czyjś energie turn one's energies
36. turn in one's saddle = położyć się spać czyjś siodło turn in one's saddle
37. turn traitor = zamienić się w zdrajcę, zostać zdrajcą, stać się zdrajcą turn traitor
38. turn heel = pięta kolei turn heel
39. turn history = kolej historia turn history
42. turn the knob = obracać gałkę turn the knob
43. turn one's evidence = obracać się czyjś dowody turn one's evidence
44. turn the tide = odwrócić bieg rzeczy (zmienić sytuację) turn the tide
45. turn the corner = dochodzić do siebie, wychodzić z kryzysu turn the corner
46. turn part = część kolei turn part
48. turn the key = przekręcać klucz (np. w stacyjce samochodu) turn the key
49. turn several years = przekręć kilka lat turn several years
50. turn pro = kolej zawodowiec turn pro
51. ability to turn = umiejętność obrócenia się ability to turn
52. turn gold = zamienić się w złoto turn gold
53. turn somersaults = przewroty kolei turn somersaults
54. turn the wheel = przekręć koło turn the wheel
55. turn up evidence = kolej w górę dowodów turn up evidence
56. turn over a leaf = odwróć liść turn over a leaf
57. turn an ear = obróć ucho turn an ear
58. turn the ball = przekręć piłkę turn the ball
61. turn one's steps = obracać się czyjś kroki turn one's steps
62. turn the tables = odwrócić sytuację na swoją korzyść , odwrócić sytuację z niekorzystnej na korzystną turn the tables
63. turn the heat = przekręć gorąco turn the heat
64. turn a deficit = przekręć deficyt turn a deficit
65. turn one's words = obracać się czyjś słowa turn one's words
66. turn the ship = przekręć statek turn the ship
67. way to turn = droga do kolei way to turn
68. turn down one's proposal = opadać czyjś propozycja turn down one's proposal
69. turn one's sights = obracać się czyjś wzroki turn one's sights
70. turn the car = przekręć samochód turn the car
71. turn on one's head = włączać się czyjś głowa turn on one's head
72. turn the water = przekręć wodę turn the water
73. time to turn = czas do kolei time to turn
75. turn the game = przekręć grę turn the game
77. turn the company = przekręć spółkę turn the company
78. plan to turn = plan obrócenia się plan to turn
79. turn southwest = kolej na południowy zachód turn southwest
81. turn a man = odwróć człowieka turn a man
82. turn a shade = przekręć cień turn a shade
83. turn over documents = kolej ponad dokumentami turn over documents
84. turn one's palms = obracać się czyjś dłonie turn one's palms
86. turn women = kobiety kolei turn women
87. turn north = skręcaj na północ turn north
89. turn earth = kolej ziemia turn earth
90. turn opinion = opinia kolei turn opinion
91. turn one's arm = obracać się czyjś ramię turn one's arm
92. turn one's fortunes = obracać się czyjś fortuny turn one's fortunes
94. turn the dial = przekręć tarczę turn the dial
95. turn this feature = przekręć tę cechę turn this feature
96. turn west = skręcaj na zachód turn west
98. turn control = kontrola kolei turn control
99. turn orange = kolej pomarańcza turn orange
100. turn one's heart = obracać się czyjś serce turn one's heart
czasownik + turn
Kolokacji: 68
begin turning • start turning • help turn • keep turning • cause to turn • try to turn • manage to turn • threaten to turn • plan to turn • ...
turn + przyimek
Kolokacji: 115
turn out • turn into • turn up • turn down • turn over • turn off • turn around • turn back • turn toward • turn towards • turn onto • ...
turn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 340
turn away • quickly turn • turn slowly • turn red • suddenly turn • turn sour • turn aside • turn abruptly • turn left • turn violent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.