"turn southwest" — Słownik kolokacji angielskich

turn southwest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolej na południowy zachód
  1. turn czasownik + southwest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    PA 590 turns southwest and continues south into dense forests.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo