"turn women" — Słownik kolokacji angielskich

turn women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety kolei
  1. turn czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I mean, I'm used to turning women on, but men, this is new to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo