Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"turn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

turn czasownik

turn + rzeczownik
Kolokacji: 304
turn tail • turn red • turn Point • turn things • turn northeast • turn southeast • turn people • turn one's attention • turn one's head • ...
czasownik + turn
Kolokacji: 68
begin turning • start turning • help turn • keep turning • cause to turn • try to turn • manage to turn • threaten to turn • plan to turn • ...
turn + przyimek
Kolokacji: 115
turn out • turn into • turn up • turn down • turn over • turn off • turn around • turn back • turn toward • turn towards • turn onto • ...
turn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 340
turn away • quickly turn • turn slowly • turn red • suddenly turn • turn sour • turn aside • turn abruptly • turn left • turn violent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
1. turn away = odwrócić się, obrócić się dookoła turn away
2. quickly turn = szybko obróć się quickly turn
3. turn slowly = obróć się wolno turn slowly
4. suddenly turn = nagle obróć się suddenly turn
5. turn red = czerwienić się turn red
6. turn aside = odwróć się turn aside
7. turn abruptly = obróć się nagle turn abruptly
8. turn left = skręcić w lewo turn left
9. turn sharply = obróć się ostro turn sharply
10. turn sour = skwaśnieć turn sour
11. turn slightly = obróć się nieznacznie turn slightly
12. turn violent = zrobić się pełnym przemocy (o osobie) turn violent
13. turn pale = zblednąć turn pale
14. turn green = zzielenieć (np. z zazdrości) turn green
15. turn gray = posiwieć, siwieć, osiwieć turn gray
16. turn sideways = odwrócić się bokiem turn sideways
17. turn yellow = żółty kolei turn yellow
18. gradually turn = stopniowo obróć się gradually turn
19. turn northward = obróć się na północ turn northward
20. turn ugly = obracać się brzydki turn ugly
21. turn eastward = obróć się na wschód turn eastward
22. turn right = skręcić w prawo turn right
23. eventually turn = ostatecznie obróć się eventually turn
24. finally turn = w końcu obróć się finally turn
25. immediately turn = natychmiast obróć się immediately turn
26. turn blue = zsinieć turn blue
27. increasingly turn = coraz bardziej obróć się increasingly turn
28. turn cold = stać się zimnym turn cold
29. turn once = obróć się raz turn once
30. easily turn = łatwo obróć się easily turn
31. turn white = blednąć, zblednąć turn white
32. simply turn = po prostu obróć się simply turn
33. turn serious = obracać się poważny turn serious
34. later turn = później obróć się later turn
35. turn black = czernieć, ciemnieć turn black
36. turn nasty = zrobić się agresywnym, zrobić się nieprzyjemnym turn nasty
37. turn about = odwróć się turn about
38. turn old = kolej stary turn old
39. turn westward = obróć się na zachód turn westward
40. actually turn = faktycznie obróć się actually turn
41. rapidly turn = szybko obróć się rapidly turn
42. turn swiftly = obróć się prędko turn swiftly
43. instantly turn = natychmiast obróć się instantly turn
44. turn upward = obracać się do góry turn upward
45. turned upside down = przekręcić do góry nogami turned upside down
46. turn bad = obracać się zły turn bad
47. turn completely = obróć się całkowicie turn completely
48. turn automatically = obróć się automatycznie turn automatically
49. deliberately turn = rozmyślnie obróć się deliberately turn
50. turn inside out = wywróć na drugą stronę turn inside out
51. turn occasionally = obracaj się od czasu do czasu turn occasionally
52. turn angrily = obróć się gniewnie turn angrily
53. gently turn = łagodnie obróć się gently turn
54. turn pink = poróżowiej turn pink
55. half turn = półobrót half turn
56. turn southward = obróć się na południe turn southward
57. turn inland = obróć się w głąb lądu turn inland
58. later turn out = później ułóż się later turn out
59. turn out well = skończ się dobrze turn out well
61. turn hard = obróć się mocno turn hard
62. turn faster = obróć się szybciej turn faster
63. carefully turn = ostrożnie obróć się carefully turn
64. turn as well = obróć się też turn as well
65. turn directly = obróć się bezpośrednio turn directly
66. turn bitter = gorzkniej turn bitter
67. turn reluctantly = obróć się niechętnie turn reluctantly
68. effectively turn = skutecznie obróć się effectively turn
69. turn golden = kolej złoty turn golden
70. somehow turn = jakoś obróć się somehow turn
71. turn deadly = obróć się śmiertelnie turn deadly
73. turn grim = obracać się ponury turn grim
75. turn dark = ciemność kolei turn dark
76. turn negative = obracać się negatywny turn negative
77. turn backward = obróć się do tyłu turn backward
79. turn invisible = obracać się niewidoczny turn invisible
80. turn inside = obróć się do środka turn inside
81. turn hot = obracać się gorący turn hot
82. merely turn = jedynie obróć się merely turn
83. turn briefly = obróć się krótko turn briefly
84. naturally turn = naturalnie obróć się naturally turn
85. turn hostile = obracać się wrogi turn hostile
86. turn downward = obracać się w dół turn downward
87. turn inward = obracać się skryty turn inward

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.