"turn old" — Słownik kolokacji angielskich

turn old kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolej stary
  1. turn czasownik + old przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He turned 21 years old little more than a week ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo