"turn one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

turn one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obracać się czyjś oczy
  1. turn czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The other man and woman they'd brought with them turned black eyes to me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "turn one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne