"turn one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

turn one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obracać się czyjś oko
  1. turn czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The other man and woman they'd brought with them turned black eyes to me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "turn one's eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn one's eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
turn a blind eye to something = przymykać na coś oko (udawać, że się czegoś nie widzi lub że się o czymś nie wie)