"turned off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turned off" po angielsku

turned off *

przymiotnik
 1. wyłączony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skręcać (z drogi), zmieniać (drogę)
  He turned off the road and stopped. (On skręcił z drogi i się zatrzymał.)
  Why did you turn off the road? (Dlaczego zmieniłeś drogę?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. skręcać, ściszać
  I turned off the TV set and left the room. (Ściszyłem telewizor i wyszedłem z pokoju.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wyłączać (światło, alarm, urządzenie)
  Switch off the alarm at home. (Wyłącz alarm w domu.)
  Please, turn off the TV set. (Wyłącz telewizor, proszę.)
  She switched off the light in the room. (Ona wyłączyła światło w pokoju.)
  link synonim: snap off
 2. wyłączać się, odrywać się (od rzeczywistości)
  You should switch off and go on holiday for a couple of days. (Powinieneś się wyłączyć i pojechać na kilka dni na wakacje.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "turn something off" po polsku
phrasal verb
 1. wyłączyć coś
  She raised a hand and turned off the light. (Ona podniosła rękę i wyłączyła światło.)
  Can you turn off the radio? (Czy możesz wyłączyć radio?)
  He pulled up behind them and turned off the engine. (On zaparkował za nimi i wyłączył silnik.)
 2. skręcać coś, ściszać coś
  Can you turn the TV off? It's too loud. (Możesz ściszyć telewizor? Jest za głośno.)
  He turned the music off and everyone stopped dancing. (On ściszył muzykę i wszyscy przestali tańczyć.)
 3. odłączać coś
  My mother turned the internet off so I would study. (Moja mama odłączyła internet, abym się uczył.)
  They turned the gas off in our house. (Oni odłączyli gaz w naszym domu.)

"turned off" — Słownik kolokacji angielskich

turned off kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn off
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrzucony
 1. turn czasownik + off przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  I turned him off for the night and went to bed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo